Achiziție – servicii de organizare a evenimentului Ziua Europeană a Parcurilor

RNP ROMSILVA – Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. în calitate de autoritate contractantă, solicită oferte operatorilor economici care prestează servicii de organizare evenimente în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii.

Data ora şi locul deschiderii ofertelor: 12 aprilie 2019, ora 12.00 la sediul din Tulcea, str. 9 Mai, nr. 4 bis, jud. Tulcea.

Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor prin reprezentanți.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este „Preţul cel mai scăzut” total pachet servicii descrise în prezentul caiet de sarcini.

Pentru informații suplimentare telefon 0240 517718 / 0745 016688 – persoană de contact Economu Ionela.

Anunțul poate fi găsit pe SICAP nu nr. ADV1070838/05.04.2019