Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin-Niculiţel, SCI Munţii Măcin)

Despre proiect

În data de 28 februarie 2011 Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)”, finantat prin Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Uniunea Europeană finanţează proiectul „Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)”, finantat prin Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” proiect care se derulează pe o durată de 36 luni, cu finalizare la 28 februarie 2014, implementat de: RNP – Romsilva Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului – RA. Bugetul total al proiectului „Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)” este în valoare de 17.222.374 lei, din care 14.050.492 Lei reprezintă cofinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, 3.171.882 Lei contribuţia beneficiarului.

                          Prezentare proiect

                          Comunicatul de presă

Achizitii proiect

Achizitiile Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului în cadrul Proiectului POS Mediu.

Cursuri de pregatire Data limită depunere oferte: 20.12.2011
Documentaţie
Formulare 1,2,3,4
Formularul 1A si 1B
 Procedura finalizată
Dezvoltare site web PNMM Documentaţie Procedura finalizată
Contract privind publicitatea aferenta proiectului Documentaţie Procedura finalizată
Furnizare „Echipamente pentru functionarea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) Procedura finalizată
Achiziţie de servicii de Consultanţă in construcţii  pentru realizarea Centrul de Informare – Vizitare de la Greci Procedura finalizată
Servicii de studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea si integrarea prescriptiilor de management pt siturile Natura 2000  Procedura finalizată
Realizare proiect tehnic cu detalii de executie si PAC pentru construire Centru Informare-Vizitare Greci  Procedura finalizată
Editare materiale informative Obiectul contractului: 1.Realizarea de harti cu zonarea functionala din PNMM, SCI si SPA cu prezentarea activitatilor permise, restrictionate si interzise. 2.Realizare si tiparire Calendar anual cu imagini specifice din Muntii Macinului. 3.Realizarea a 7 brosuri tematice referitoare la grupele taxonomice caracteristice (flora, insecte, amfibieni, reptile, pasari, mamifere, habitate) din Muntii Macinului. 4.Realizare Brosura privind activitatile economice traditionale prietenoase mediului. 5.Realizare Atlasul PNMM si a siturilor Natura 2000 ce se suprapun/adiacente acestuia. 6.Publicarea unui newsletter (hard copy si on-line) trimestrial adresat populatiei locale cu referire la calendarul activitatilor derulate de APNMM. 7.Realizarea a 3 Bannere roll-up (sigle, biodiversitate, harti ale Muntilor Macin) Procedura finalizată
Instalare semne de orientare şi panouri informative Procedura finalizată
Achiziţionare şi  instalare de soft touch-screen Documentaţie Procedura finalizată
Contract de servicii de curăţenie in spatiile utilizate de catre Unitatea de Implementare a Proiectului Procedura finalizată
Contract de furnizare produse de birotică şi papetărie pentru organizarea procedurilor de achiziţie publică din cadrul Proiectului Procedura finalizată