Documente necesare pentru avizare activități economice

In cadrul procedurilor de reglementare administratorii ariilor naturale protejate au obligatia de a analiza documentatia transmisa si de a emite puncte de vedere. Documentatia mentionata este cea specifica procedurii de emitere a fiecarui act de reglementare, dupa cum urmeaza:

 1. Aviz de mediu
 2. Acord de mediu
 3. Autorizatie de mediu
 4. Autorizatie integrata de mediu
 5. Autorizatie pentru activitatile de recoltare, capturare si/sau achizitiesi/sau comercializare a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica.

Avizul administratorului se elibereaza inainte de emiterea actului de reglementarede catre APM TL, dupa cum urmeaza:

 1. Pentru planurile care nu se supun etapei studiului de de evaluare adecvata/evaluare a impactului asupra mediului, in termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de incadrare  in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit (CSC)
 • Pentru proiectele care nu se supun etapei studiului de evaluare adecvata/evaluare a impactului asupra mediului, in termen de 10 zile de la adoptarea deciziei etapei de incadrare in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica (CAT)
 • Pentru planurile care se supun etapei studiului de evaluare adecvata/evaluarii de mediu, dupa etapa de analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata/raportului de mediu, in termen de 30 zile de la primirea solicitarii  insotita de documentatia completa sau de la primirea informatiiloe suplimentare solicitate
 • Pentru proiectele care se supun etapei studiului de evaluare adecvata/evaluare a impactului asupra mediului, dupa etapa de analiza a calitatii studiului de evaluare adecvata/raportului privind impactul asupra mediului, in termen de 10 zile de la acceptarea studiului de evaluare adecvata/raportului privind impactul asupra mediului.
 • Pentru autorizatiile de mediu cu bilant de mediu/autorizatiile integrate de mediu, dupa desfasurarea sedintei CAT, in termen de 30 zile de la primirea solicitarii insotita de documentatia completa sau de la primirea informatiilor suplimentare
 • Pentru autorizatiile de mediu fara bilant de mediu, in termen de 30 zile de la completarea documentatiei cu informatiile solicitate de catre APM TL sau administratorul ariei naturale protejate, dupa caz
 • In cazul autorizatiilor pentru activitatile de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica, in termen de 5 zile de la primirea solicitarii insotita de documentatia completa sau de la primirea informatiilor suplimentare solicitate.

Pentru emiterea avizului beneficiarii au obligatia depunerii urmatoarelor documente:

 1. Cererea de emitere a avizului
 2. Dovada achitarii tarifului de analiza a documentatiei si de emitere a avizului, stabilit conform Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de catre administratorii ariilor naturale protejate
 3. Documentatia depusa la APM TL, in copie, insotita de informarea etapei procedurale in care se afla planul/programul/proiectul/activitatea, conform art 20 alin (1) din Metodologia de atribuire in administrare a ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul Ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1822/2020.

Revizuirea avizului emis de administratorul desemnat al ariei naturale protejate se solicita de catre APM TL in cadrul procedurilor de revizuire a actelor de reglementare, in conformitate cu prevederile art. 20 alin (8) din Metodologia de atribuire in administrare a ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul Ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1822/2020.

Pentru avizarea activităților economice în perimetrul ariilor naturale protejate este necesară prezentarea unui set minim de informații, după cum urmează:

 1. cerere de solicitare a Avizului
 2. scurt Memoriu care să cuprindă următoarele informații:
 • activitatea pentru care se solicită avizul,
 • beneficiarul activității,
 • localizarea activității (dacă există inclusiv coordonatele stereo 70 a perimetrului activității, cel puțin o schiță pe o hartă),
 • menționarea tipurilor de activități situate în arii protejate și suprafața aferentă fiecărui tip de activități (ex. culturi agricole 3 ha, pășunat 3 ha, pensiune turistică),
 • perioada pentru care se solicită desfășurarea activității,
 • impactul de mediu potențial care va rezulta  din activitatea solicitată spre avizare asupra următorilor factori: apa, aer, sol, vegetație și floră, faună, așezări umane,
 • Se va specifica în cazul activităților agricole dacă se utilizează fertilizatori sau substanțe pentru creșterea productivității.
 • În situația în care vor fi utilizate, se va specifica faptul că substanțele chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole sau substanțele fertilizatoare, sunt din categoria celor care pot fi utilizate în ariile naturale protejate.
 • Se va face o apreciere asupra parametrilor factorilor mai importanți generați prin desfășurarea activității solicitate (praf, zgomot, noxe, deșeuri, PSI) cu impact asupra mediului, valorile estimate ale acestora comparativ cu limitele maxime admise în natură.
 • Concluzii – Se va specifica dacă activitatea propusă generează / nu generează impact negativ semnificativ asupra elementelor naturale din perimetrul sau vecinătatea zonei în care se va desfășura activitatea, iar dacă se estimează un impact de mediu atunci să se precizeze care sunt măsurile de minimizare a impactului.
 • Pentru solicitările de avize pentru activități agricole necesare la A.P.I.A. este necesară transmiterea fișierului cu date vectoriale pentru anul în curs, generat din contul online A.P.I.A.