Documente necesare pentru avizare activități economice

Pentru avizarea activităților economice în perimetrul ariilor naturale protejate este necesară prezentarea unui set minim de informații, după cum urmează:

 1. cerere de solicitare a Avizului
 2. scurt Memoriu care să cuprindă următoarele informații:
 • activitatea pentru care se solicită avizul,
 • beneficiarul activității,
 • localizarea activității (dacă există inclusiv coordonatele stereo 70 a perimetrului activității, cel puțin o schiță pe o hartă),
 • menționarea tipurilor de activități situate în arii protejate și suprafața aferentă fiecărui tip de activități (ex. culturi agricole 3 ha, pășunat 3 ha, pensiune turistică),
 • perioada pentru care se solicită desfășurarea activității,
 • impactul de mediu potențial care va rezulta  din activitatea solicitată spre avizare asupra următorilor factori: apa, aer, sol, vegetație și floră, faună, așezări umane,
 • Se va specifica în cazul activităților agricole dacă se utilizează fertilizatori sau substanțe pentru creșterea productivității.
 • În situația în care vor fi utilizate, se va specifica faptul că substanțele chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole sau substanțele fertilizatoare, sunt din categoria celor care pot fi utilizate în ariile naturale protejate.
 • Se va face o apreciere asupra parametrilor factorilor mai importanți generați prin desfășurarea activității solicitate (praf, zgomot, noxe, deșeuri, PSI) cu impact asupra mediului, valorile estimate ale acestora comparativ cu limitele maxime admise în natură.
 • Concluzii – Se va specifica dacă activitatea propusă generează / nu generează impact negativ semnificativ asupra elementelor naturale din perimetrul sau vecinătatea zonei în care se va desfășura activitatea, iar dacă se estimează un impact de mediu atunci să se precizeze care sunt măsurile de minimizare a impactului.
 • Pentru solicitările de avize pentru activități agricole necesare la A.P.I.A. este necesară transmiterea fișierului cu date vectoriale pentru anul în curs, generat din contul online A.P.I.A.