Management Plan

Management Plan of Macin Mountains National Park, approved by HG 1074/11.12.2013

Capitolul 1 Introducere și context.pdf

Capitolul 2 Descriere.pdf

Capitolul 3 Evaluare Valori Amenințări și Strategii.pdf

Capitolul 4 Plan operațional.pdf

Capitolul 5 Plan masuri Situri Natura 2000.pdf

Capitolul 6 Plan Monitorizare implementare Plan de Management.pdf

Anexa 1. Regulament PNMM.pdf

Anexa 2. Limitele PNMM.pdf

Anexa 3. Documente Avizare consilii.pdf

Anexa 4. Factori implicați în elaborarea planului de Management.pdf

Anexa 5. Drumuri în vecinătatea parcului.pdf

Anexa 6. Rezervația Științifică Moroianu.pdf

Anexa 7. Rezervația Valea Fagilor.pdf

Anexa 8. Lista habitatelor prioritare din PNMM.pdf

Anexa 9. Specii de plante protejate din PNMM.pdf

Anexa 10. Fauna protejată a PNMM.pdf

Anexa 11. Fondurile de vânătoare în și din jurul PNMM.pdf

Anexa 12. Descrierea detaliată a traseelor turistice.pdf