Istoric

Istoricul Parcului Naţional Munţii Măcinului, este creionat de următoarele documente:

  • Ord. 68 MAPAM / 26.01.1998 privind declararea Parcului National Muntii Macinului
  • Legea nr. 5 din 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, specifică în suprafaţă de 11 321 ha în întregime pe suprafaţa judeţului Tulcea, la pozitia P , zona protejată de interes naţional cu denumirea Munţii Măcinului.
  • H.G. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor naţionale şi naturale şi constituirea administraţiilor acestora, clasifică aria protejată Munţii Măcinului ca parc naţional şi stabileşte limitele acestuia în Anexa nr.1, conform căreia, în urma însumării suprafeţelor delimitate prin Hotărâre, a rezultat că Parcul Naţional Munţii Măcinului are o suprafaţă de 11 227,11 ha.
  • Ordinul 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice
  • HG 1529/1.11.2006 modifică limita parcului naţional prin scoaterea din perimetrul acestuia, în zona Culmea Pricopanului,  a unei suprafeţe de 77,96 ha, rezultând o suprafaţă finală de 11 149,15 ha.
  • În Şedinţa Consiliului Ştinţific a fost analizată şi aprobată propunerea Administraţiei de rectificare a suprafeţei parcului prin includerea DJ 222A în perimetrul parcului, rezultând o suprafaţă totală de 11 151,82 ha.