Limite

Parcul Naţional Munţii Măcinului are o suprafaţă de 11.151,82 hectare, şi este împărţit în două zone: Culmea Pricopanului şi Munţii Măcinului. Limitele PNMM sunt cele publicate în HG 230/2003 şi completată prin Hotărârea de Guvern 1529 din 1 noiembrie 2007. Acestea sunt marcate cu pătrat roşu, încadrat în chenar alb.

Culmea Pricopanului:

Limita nordică: Porneşte din NV-ul Obârşiei Văii Vasilica Mică (borna silvică 324 UP II Greci OS Măcin) de sub Vârful Cheia (259,7 m) merge pe limita fondului forestier – bornele silvice 379, 378 UP I Luncaviţa – până la prima confluenţă pe stânga (borna silvică 376 UP II Luncaviţa). De aici se orientează spre est pe linia de schimbare de pantă, traversează obârşiile văilor Vasilica Mare – borna silvică 374 UP I Luncaviţa, Sulucelului – borna silvică 366 UP I Luncaviţa, continuând pe limita fondului forestier bornele silvice 364, 362, 360, 358 UP I Luncaviţa – Valea Moş Andrei (Moş Dinu) – borna silvică 316 UP I Luncaviţa, până la înşeuarea dintre Dealul Pricopanu şi Dealul Îmbulzita – bornele silvice 317 şi 312 UP I Luncaviţa OS Măcin.

Limita estică: Din înşeuarea dintre Dealul Pricopanu şi Dealul Îmbulzita (bornele silvice 317 şi 312 UP I Luncaviţa) limita se îndreaptă spre sud pe la baza versantului estic al Culmii Pricopanului urmând limita fondului forestier – prin bornele silvice 314, 313, 303, 302, 301, 293, 292, 279, 278, 277, 275, 276, 280, 290, 287, 286, 281 UP II Greci OS Măcin – până la nord de localitatea Greci la limita nordică a terenurilor agricole – borna silvică 283 UP II Greci OS Măcin.

Limita sudică: Ocoleşte pe la bază – borna silvică 283 UP II Greci OS Măcin, ultimul vârf (120 m altitudine), din extremitatea sudică a Culmii Pricopanului, la nord de localitatea Greci.

Limita vestică: Porneşte la nord de localitatea Greci – borna silvică 283 UP II Greci OS Măcin – urmând o direcţie generală sud-sud-est – nord-nord-vest pe la baza versantului vestic, fiind reprezentată de linia de contact dintre fondul forestier inclus în Parcul Naţional şi vecinătăţile acestuia (terenurile agricole sau păşunile aparţinând comunei Greci), ocolind Dealul Grecilor (Sulucu) (167,0 m) – prin bornele silvice 282, 284, 288, 289, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 305, 306, 307, 308 UP II Greci – până la est de clădirile Regiei Tutunului. Urcă spre est pe culme până la primul vârf (189,6 m- borna silvică 309 UP II Greci) şi continuă până întâlneşte drumul de coastă ce urmăreşte versanţi de pe rama vestică a Culmii Pricopanului, urmând curba de nivel de 200 m spre sud, urcă un vârf (226,0 m) după care coboară spre sud-vest până la baza versantului, urmând direcţia generală sud-sud-est – nord-nord-vest, traversând o serie de văi de pe curba de nivel de 100 m până la borna silvică 333 UP II Greci, continuă apoi pe limita fondului forestier – bornele silvice 329, 328, 327, 326, 323, 322 UP II Greci – până în NV-ul obârşiei Văii Vasilica Mică – borna silvică 324 UP II Greci – unde întâlneşte limita nordică.

Munţii Măcin:

Limita nordică: Porneşte de la ieşirea văii Jijila [XIV-1.49] din pădure (înşeuarea dintre Dealul Pricopanu şi Dealul Îmbulzita (borna silvică 206 UP I Luncaviţa, OS Măcin), se îndreaptă spre est până la Valea Gairu Mitrofan (borna silvică 195 UP I Luncaviţa, OS Măcin) pe limita fondului forestier ocolind obârşiile Văii lui Alexe (bornele silvice 283, 281, 282, 280, 278 UP I Luncaviţa, OS Măcin) şi traversând văile: Valea lui Chiţu (borna silvică 276 UP I Luncaviţa, OS Măcin), Valea Trocu (bornele silvice 274, 272, 271 UP I Luncaviţa, OS Măcin), Valea lui Trofin (bornele silvice 264, 265, 266, 245, 246, 243, 242, 228, 226 UP I Luncaviţa, OS Măcin) şi Valea Osmanului (bornele silvice 224, 225 UP I Luncaviţa, OS Măcin). De la Valea Osmanului urcă spre NE Culmea Osmanului (bornele silvice 347, 345, 343, 340, 214 UP I Luncaviţa, OS Măcin), după care coboară pe o direcţie generală SE până la borna 195 UP I Luncaviţa, OS Măcin, traversând unele văi mici (bornele silvice 215, 212, 213, 206, 205, 203, 201, 196 UP I Luncaviţa, OS Măcin). De aici, urmăreşte amonte Valea Gairu Mitrofan (Valea Seacă) (bornele silvice 115, 117, 119, 391, 390 UP I Luncaviţa OS Măcin până la a doua confluenţă pe dreapta (borna silvică 125 UP I, OS Măcin) cu un afluent pe care îl urmăreşte până aproape de obârşie, (Valea Fagilor cu bornele 127,124 U.P. I Luncaviţa OS Măcin), traversează culmea la obârşia Văii Curăturii [XV-1.3.1.] (borna silvică 127 UP IV Valea Mitrofanului, OS Cerna).


Limita estică: De la obârşia Văii Curăturii [XV-1.3.1.] (borna silvică 127 UP IV, OS Cerna) limita continuă pe firul văii (bornele silvice 130, 126, 132, 124, 135, 120, 136, U.P. IV Valea Mitrofanului OS Cerna) până la confluenţa cu Valea Taiţa [XV-1.3.], (borna silvică 119 UP IV, Valea Mitrofanului OS Cerna) pe care o urmează (bornele silvice 168, 169, 172, 173, 176 U.P. IV Valea Mitrofanului OS Cerna) până la confluenţa cu Valea Ţigăncii (Valea Mitrofanului – borna silvică 117 (U.P. IV Valea Mitrofanului OS Cerna o traversează, trece pe dreapta Taiţei şi urmăreşte limita fondului forestier făcând un intrând spre nord-vest pe Valea Mitrofanului până la confluenţa cu Valea Sărături (borna silvică 2 U.P. IV Valea Mitrofanului OS Cerna) de unde se întoarce spre sud-est traversând: culmea lui Sofronie (bornele silvice 1 şi 180 U.P. IV Valea Mitrofanului şi borna silvică 120 U.P. III Ţiganca OS Cerna), Valea Meterezu Mic (bornele silvice 119, 115, 114, 113, 110 U.P. III Ţiganca OS Cerna) Valea Meterezu Mare (bornele silvice 105, 107, 103, 100, 99, 98, U.P. III Ţiganca OS Cerna), Valea Morilor (bornele silvice 75, 74, 73 U.P. III Ţiganca OS Cerna). De aici urmăreşte limita fondului forestier ocolind pe la nord şi vest localitatea Nifon (bornele silvice 72, 70, 66, 62 U.P. III Ţiganca OS Cerna), traversând Valea Porcăreţii (Valea Bâlca – bornele silvice 59, 58, 57, 53, 54 U.P. III Ţiganca OS Cerna) şi Valea Vinului (bornele silvice 55, 27, 28, 29, 30, 23, 22, 18, 14 UP III Ţiganca OS Cerna). Valea Ilia (bornele silvice 15, 10, 3, 8, 5, 4, 1 UP III Ţiganca OS Cerna). În continuare limita urmăreşte linia de demarcare între fondul forestier şi vecinătăţile acestuia reprezentat prin terenuri agricole sau păşunile localităţilor Hamcearca şi Balabancea (bornele silvice 152 bis, 152, 150, 149, 148, 137, 136, 135, 134, 132, 133, 122, 121, 120, 107, 106, 76, 67, 56, 53 UP II OS Cerna), realizează un mare intrând spre vest traversând Valea Ulucilor (borna silvică 137 UP II OS Cerna) şi apoi revine spre vest până la extremitatea estică a Dealului Crapcea (borna silvică 55 UP II OS Cerna).


Limita sudică: Urmăreşte culmea Dealului Crapcea (bornele silvice 104, 105, 108, 109, 111, 112, 115 UP II, OS Cerna), până în extremitatea ei vestică (borna silvică 116 UP II, OS Cerna) şi se orientează spre NV pe culme pe limita fondului forestier (bornele silvice 117, 99, 100, 101, 102 UP II, OS Cerna) până la Valea Martina (Valea cu frăsiniş – borna silvică 96 UP II, OS Cerna). Ocoleşte pe la bază Culmea Dealu Mare (bornele silvice 95, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 80, 79, 73, 74, 75, 76, 77, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 47, 48, 49 UP II, OS Cerna), traversează în continuare Valea Poteca Ţigăncii (bornele silvice 38, 37, 34 UP II, OS Cerna), Valea Drumu Adânc (bornele silvice 24, 17, 18, 20, 21 UP II, OS Cerna), Valea Bordeiu lui Bratu (bornele silvice 15, 6, 7, 1 UP II, OS Cerna) şi ocoleşte pe la sud pe limita fondului forestier Culmea Şaua Mare (Culmea Uzun Burun – bornele silvice 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 3, 4, 5, 8, 9 UP II, OS Cerna) cu Vf. Arheuziu (313,3 m).


Limita vestică: De la baza Culmii Şaua Mare limita continuă spre nord pe linia de demarcaţie a fondului forestier (bornele silvice 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 210, 234, 237, 238, 240, 249, 252, 253, 254, 255, 256 UP II Greci, OS Măcin), faţă de vecinătăţile acestuia (terenuri agricole şi păşuni), formează un mare intrând spre est pe Valea Plopilor, traversând Valea Copiilor (borna silvică 243 UP II Greci, OS Măcin), Valea lui Dobra (borna silvică 236 UP II Greci, OS Măcin), Valea Trei Plopi (borna silvică 157 UP II Greci, OS Măcin), Valea Adâncă (borna silvică 150 UP II Greci, OS Măcin), Valea Radului (borna silvică 108 UP II Greci, OS Măcin), Valea lui Jug (Valea lui Dediu – borna silvică 83 UP II Greci, OS Măcin) şi Valea Otulului (borna silvică 76 UP II Greci, OS Măcin). În continuare limita păstrează direcţia generală sud – nord urmează limita fondului forestier (bornele silvice 57, 79, 80, 81, 60, 61, 271, 270, 269, 267, 266, 255, 38, 37 UP II Greci, OS Măcin) şi traversează văile: Ditcova, Caraba (borna silvică 269 UP II Greci, OS Măcin), Racova (borna silvică 266 UP II Greci, OS Măcin), de unde urcă pe Culmea Dealului Ţuţuiatu (Vf. Ghinaltu – 442,5 m), ocoleşte Valea Morsu de sub Vf. Greci (la est Vf. Ţuţuiatu – 467 m) afluenţă a Văii Recea pe la limita inferioară a fondului forestier (bornele silvice 30, 32, 140, 123, 35, 34, 33, 24, 18, 14, 13, 12, 11, 9, 5, 6, 2, 7, 1, 3 UP II Greci, şi bornele silvice 303, 308, 310, 311, 312, 313 UP I Luncaviţa OS Măcin) până la Dealul Îmbulzita, traversează Şaua dintre Culmea Pricopanu şi Dealul Îmbulzita (bornele 309, 307 UP I Luncaviţa OS Măcin) şi se continuă până în pârâul Jijila (borna silvică 206 UP I Luncaviţa OS Măcin) unde întâlneşte limita nordică.

Limita parcului naţional Munţii Măcinului în proiecţie Stereo 1970