Proiect POIM ”Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201…”

07.01.2020

Anunț început proiect:

„Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV.72 Mănăstirea Cocoș”

Beneficiar: RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrobgean% (partea care  se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și a speciilor de interes conservativ de pe teritoriul rezervațiilor naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV.72. Mănăstirea Cocoș, în cadrul unui proces consultativ, deschis, transparent și participativ vizand elaborarea planului de management și informarea/ conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării sitului Natura 2000 și rezervațiilor naturale.

Rezultate așteptate:

  1. Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV. 72. Mănăstirea Cocoș).
  2. Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la importanța și rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect,evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală:dezvoltare economică viabilă, protecția mediului și menținerea/atingerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și a speciilor de interes conservativ. .
  3. Dezvoltarea capacitații structurii de administrare implicată în managementul sitului Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean(partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV. 72. Mănăstirea Cocoș).

Valoarea totală: 9.690.035,20 lei

Data începerii: 01.12.2019.

Data finalizării: 30.11.2022.

Cod MySMIS 2014+ 124446

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

RNP – Romsilva Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA, tel./fax: 0240517718, e-mail: parcmacin@gmail.com