Proiectul VALOR

Proiectul  VALOR,  cofinanțat  prin  programul  Erasmus  plus,  își  dorește  să  structureze  un  cadru  multifuncțional  care  să  conducă  la creșterea  rezilienței  și  sutenabilității  în  materie  de  agricultură.  Alianța  VALOR  este  formată  din  nouă  participanți  și  un  umăr  mare de  parteneri  asociați  din  următoarele  șapte  țări  europene:  Italia,  Greece,  Germania,  Romania,  Spania,  Turcia  și  Cipru.  Partenerii  în prroiect  sunt  instituții  de  învățământ  superior,  firme,  autorități  representative  pentru  parcurile  europene,  factori  relevanți  din autoritățile regionale și naționale, precum și orgranizații umbrelă. Alianța reunește eforturile și experiența comple,entară în vederea creșterii  contribuției  la  îmbunătățirea  abilităților  și  cunoștințelor  practice,  pentru  a  putea  face  față  cerințelor  privind  reziliența  și sustenabilitatea  fermelor  din  Europa.  Alianța  VALOR  a  organizat  5  vizite  de  studiu  pentru  personal/cercetător  în  Grecia,  Italia, România,  Spania  și  Germania,  care  au  reunit  peste  200  de  reprezentanți  ai  comunităților  de  educatori,  cercetători  și  părți interesate,  factori  de  decizie  și  autorități  din  diferite  discipline  și  sectoare  economice  (public/privat)  din  Italia,  Grecia,  Germania, România,  Spania,  Turcia  și  Cipru.  Evenimentele  au  permis  dialoguri,  schimburi  concrete  de  informații  și  cunoștințe,  precum  și  cele mai bune practici și provocări în agricultură, aplicate demonstrativ în ariile protejate ale parcurilor partenere în cadrul VALOR. Cele cinci  vizite  de  studiu  au  fost  utile  pentru  dezvoltarea  modulelor  de  învățare  pentru  cursul  pentru  tehnicieni  și  manageri,  la  nivel european.  În  plus,  aceste  vizite  au  implicat  o  muncă  de  colaborare  într-un  cadru  internațional  pentru  a  promova  dezvoltarea reciprocă  și  cooperarea  transsectorială,  pentru  a  construi  punți  și  a  împărtăși  cunoștințele  între  diferitele  sectoare  partenere,  de educație  și  formare  în  cadrul  rețelei  VALOR.  Vizitele  de  studiu  au  permis  personalului  partenerilor  să  promoveze  și  să  disemineze beneficiile  acestei  experiențe  pe  plan  intern,  în  cadrul  organizațiilor  lor,  încurajând  astfel  înțelegerea  deplină  a  dimensiunii europene a problemelor vizate.

Mai multe detalii aici

Descacră poster conferință

Descacră agendă conferință

Descarcă newsletter