Studii

Studii realizate în Parcul Național Munții Măcinului în cadrul proiectului GEF/UNDP

Studiile au fost realizate în cadrul proiectului GEF/UNDP: Întărirea sistemului naţional de arii protejate din România prin demonstrarea celor mai bune practici de management în Parcul Naţional Munţii Măcinului.

Evaluarea efectivelor de pasari
Taxonomie flora
Geologie
Amfibieni si reptile
Evaluarea populaţiilor de insecte
Mamifere

Licheni, muschi şi ciuperci
Strategia de  management a vizitatorilor

Studii realizate prin Proiectul ” Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)”

Studii realizate prin Proiectul ” Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)” COD PROIECT: SMIS-CSNR 17289

 A1. Activitatea de identificare a categoriilor de folosinţă a terenurilor şi evidenţierea tipului de proprietate pentru SCI prin realizarea de hărţilor georeferenţiate ale categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a parcelelor după tipul de proprietate pentru SCI disponibilă în format digital.pdf

A2. Activitatea de cartare a habitatelor şi stabilirea valorilor de referinţă ale stării favorabile de conservare a acestora din SCI prin realizarea hărţii georeferenţiate cu privire la distribuţia habitatelor din SCI.pdf

A3. Determinarea distribuţiei speciilor de păsări şi stabilirea valorilor de referinţă ale stării favorabile de conservare la speciile de păsări pentru care a fost desemnat SPA-ul prin realizarea hărţii georeferenţiate cu distribuţia fiecărei specii pentru care a fost desemnat SPA-ul.pdf

A4. Studiu ştiinţific pentru fundamentarea reconstrucţiei ecologice a tipurilor naturale fundamentale de pădure de quercinee (afectate prin substituirea de specii cu o capacitate mai mare de regenerare: tilia tomentosa, tilia cordata, tilia platyphilos) prin studiu ce descrie soluţiile pentru reconstrucţia tipurilor naturale fundamentale de pădure de quercinee disponibil.pdf

A7. Activitatea de identificare şi marcare a unui traseu tematic pe valea Jijilei în PNMM prin realizarea unui studiu privind identificarea şi marcarea traseului tematic de vizitare pe valea Jijilei.pdf