Tarife

* Tariful de intrare pe traseele turistice din PNMM-SPA se poate achita la sediul APNMM din Tulcea, la punctul de lucru din Măcin, la automatele de bilete ale APNMM amplasate la Cetățuia și Greci, la rangerii administrației sau în contul RO57 BTRL 0370 1202 U452 99XX deschis la Banca Transilvania. Datele necesare pentru plată sunt:

R. N. P. Romsilva  Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului R.A.

Cod fiscal: RO25543282

Detalii plată: Tarif vizitare PNMM-SPA

* Membrii comunităților locale nu plătesc tariful de intrare pe traseele turistice înființate pe raza U.A.T. din care fac parte.

* Hărţile, afişele şi pliantele se tipăresc pe loc, la cumpărare.

* Solicitările pentru excursii cu ghid se fac cu minim 2 zile înainte, în perioada 15 aprilie – 10 octombrie și cu minim 5 zile înainte, în perioada 11 octombrie – 14 aprilie.

Nr.
Denumire
Preț cu tva
Tarife servicii turism
1Tarif de intrare în parc pe traseele marcate fără solicitare ghidare6 Lei/pers
2Tarif de intrare în parc pe traseele marcate fără solicitare ghidare abonament 3 zile12 Lei/pers
3Tarif campare în locurile special amenajate în perimetrul PNMM, SPA Măcin -Niculiţel, SCI Munţii Măcin6 Lei/pers/noapte
4Prezentare/informare despre biodiversitate și tradiții comunități locale la CIV (include tariful de intrare în parc pentru 1 zi)10 Lei/pers
5Excursii cu ghid (ptr. grup de maxim 15 pers.)150 Lei/grup max. 15 pers
Materiale informative
6Hartă turistică color format A211 Lei/buc
7Hartă turistică color format A35 Lei/buc
8Pliant color format A43 Lei/buc
9Ghid turistic5,5 Lei/buc
10Plottare postere/hărţi78 Lei/mp
Cercetare
11Observații floră/faună65 Lei/zi/pers
12Închiriere spațiu de lucru pentru activități de cercetare, instructiv educative, organizare tabere – Punct de Informare – Cetățuia, Luncavița25 Lei/zi/pers
Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private sau revizuirea/ actualizarea acordului de mediu
13Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane fizice130 Lei/buc
14 Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care nu se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane juridice360 Lei/buc
15Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane fizice450 Lei/buc
16Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și emiterea avizului pentru proiectele care se supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului / evaluare adecvată - persoane juridice900 Lei/buc
17Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea acordului de mediu - persoane fizice225 Lei/buc
18Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea acordului de mediu - persoane juridice420 Lei/buc
Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu
19Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizului- persoane fizice200 Lei/buc
20Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației de mediu fără bilanț de mediu și emiterea avizului- persoane juridice400 Lei/buc
21Analiza și verificarea documentației în cadrul procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu și emiterea avizului- persoane juridice2000 Lei/buc
22Analiza și verificarea documentației cu bilanț de mediu și emiterea avizului administratorului- persoane fizice450 Lei/buc
23 Analiza și verificarea documentației cu bilanț de mediu și emiterea avizului administratorului- persoane juridice900 Lei/buc
24Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea autorizației de mediu - persoane fizice100 Lei/buc
25Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea autorizației de mediu - persoane juridice200 Lei/buc
26Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru revizuirea / actualizarea autorizației integrate de mediu- persoane juridice1500 Lei/buc
Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe
27Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru planuri și programe - persoane fizice150 Lei/buc
28Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului pentru planuri și programe - persoane juridice300 Lei/buc
Analiza documentațiilor care privesc activitățile de recoltare/ capturare și/sau achiziționare și/sau comercializare a unor plante și animale din flora și fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate
29Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului - persoane fizice40 Lei/buc
30Analiza și verificarea documentației și emiterea avizului - persoane juridice200 Lei/buc
Fotografiere floră, faună, habitate naturale și peisaj în scop comercial
31Albume (Plan local / regional)200 Lei/buc
32Albume (Plan național / internațional)400 Lei/buc
33Materiale publicitare (Plan local / regional)200 Lei/buc
34Materiale publicitare (Plan național / internațional)400 Lei/buc
35Publicații diverse (Plan local / regional)200 Lei/buc
36Publicații diverse (Plan național / internațional)400 Lei/buc
Filmare floră, faună, habitate naturale și peisaj în scop comercial
37Film artistic (Plan local / regional)350 Lei/buc
38Film artistic (Plan național / internațional)700 Lei/buc
39Spot publicitar (Plan local / regional)350 Lei/buc
40Spot publicitar (Plan național / internațional)700 Lei/buc
41Film documentar (Plan local / regional)350 Lei/buc
42Film documentar (Plan național / internațional)700 Lei/buc
Tarife avizare apicultura
43Emitere aviz de amplasare stupină în arii protejate și anexă set măsuri mediu65 Lei/buc