Traseu ecvestru

Lungime: 16 km

Ruta: Cerna – Valea Arsu – Vf. Şaua Mare, Vf. Arheuziu – Vf. Archizel – Vf. Lifante – Vf. Pietrele Albe – Vf. Mangina – Valea Puturoasa – Padoc cai

Loc de Campare: Padoc cai

Punctul de plecare al traseului este Padocul de cai situat la 4 km de localitatea Cerna si continua pe Valea Arsu – Vf. Şaua Mare, Vf. Arheuziu – Vf. Archizel – Vf. Lifante – Vf. Pietrele Albe – Vf. Mangina – Valea Puturoasa – Padoc
Traseul este un circuit de 13 km cu urcuşuri şi coborâşuri domoale ce străbate piscurile de pe latura sudică a parcului presărată cu poieni de stepă cu stâncării, poieni ce asigură panorame largi asupra Depresiunii Cernei şi asupra celorlalte piscuri sudice ale Munţilor Măcin. Poienile cu pajişti şi stâncărie alternează cu porţiuni de pădure şi rarişte.
Pe acest traseu, turistul călare urmează un drum de pământ ce trece printre culturi agricole şi vii, după care intră în perimetrul parcului unde întâlneşte, pe măsură ce urcă spre vârful Arsu, habitate de silvostepă – rarişti de stejar pufos, mojdrean, păr argintiu şi cărpiniţă, pajişti de stepă şi asociaţii saxicole pe piscuri. Coborârea se face printre podgoriile de viţă nobilă care acoperă bazinul văii Puturoasa.
Alături de peisajul unic, turistii au ocazia să observe pe lungimea traseului specii precum: Clopoţelul dobrogean (Campanula romanica), Garofiţa pitică (Dianthus nardiformis), Dediţei (Pulsatilla balcana); fluturi endemici Polia cherrug, Chersotis laeta macini si Chersotis fibriola niculescui; reptile: Ţestoasă dobrogeană (Testudo graeca ibera), Guşterul dobrogean (Lacerta trilineata), Şopârla de frunzar (Ablepharus kitaibelli), Şopârla de stepă (Podarcis taurica), păsări protejate la nivel internaţional – Şorecarul mare (Buteo ruffinus), Pietrarul (Oenanthe isabelina); mamifere: Cerbul carpatin (Cervus elaphus), Jderul de piatră (Martes foina), Jderul de copac (Martes martes), Şacalul auriu (Canis aureus).
Turiştii sunt însoţiţi de un ghid specializat.