Traseul tematic Dinogeția

Marcaj: Punct Roșu

Lungime: 4 km

Ruta: Cetate Dinogeția – DN 22E – Vf. Crăcănele – șaua Crăcănele – Dealul Bugeacului – Cabana „La Lățime” – DN 22E

Traseul tematic este adresat localnicilor, iubitorilor de păsări și iubitorilor de panorame, din zonele învecinate sitului Natura 2000 pentru o mai bună conștientizare a importanței ariei protejate ROSPA0073 Măcin – Niculițel. Este un traseu circular care pornește, pe un drum de macadam, de la intrarea în Cetatea Dinogeția traversează drumul național 22E Garvăn – IC Brătianu și urcă pe coama Dealului Crăcănele până în vârful acestuia la 95 metri altitudine, coboară spre nord-vest până în șaua Crăcănele și apoi urcă pe Dealul Bugeacului până în vârful acestuia de 78 metri altitudine. Coborârea se face spre sud – vest și apoi spre nord – est pe drumul existent până la Cabana „La Lățime” și apoi la intersecția cu DN 22E.

Traseul asigură vizitatorului posibilitatea de a admira habitatele cu plante de stepă ponto – sarmatică și speciile endemice: Miliţeaua dobrogeană (Silene compacta) Garofița pitică (Dianthus nardiformis) Clopoţelul dobrogean (Campanula romanica) și multe specii de păsări răpitoare precum: șorecarul mare (Buteo ruffinus) și șerparul (Circaetus gallicus), dar și specii de apă având în vedere că în jurul acestui traseu sunt multe habitate umede favorabile acestora. Totodată asigură panorame largi spre Munții Măcinului, Balta „La Lățime”, Orașul Galați cu un mozaic complex de ecosisteme naturale, seminaturale și antropice.