Traseul tematic Valea Jijilei

Marcaj: Cruce albastră

Lungime: 7 km

Ruta: Jijila – Valea Jijilei – Vf. Cheia – Vf. Cheiţa – Vf. Caramalău – Fântâna de Leac – Mănăstirea Fântâna de Leac

Loc de campare: Fântâna de Leac

Traseul tematic urcă în paralel cu Valea Vasilica Mică şi atinge în scurt timp Vârful Cheia. Traseul urmează apoi linia crestei, atinge înşeuări accentuate şi continuă cu un urcuş domol pe până pe Vf. Caramalău unde se intersectează cu traseul marcat cu bandă albastră ce urcă de la Fântâna cu Leac în Culmea Pricopanului. De asemenea, traseul prezintă puncte de belvedere de unde pot fi văzute numeroase specii de plante şi animale dar şi oraşul Macin, oraşele Brăila, Galaţi şi braţele Dunării.

Din punct de vedere al geodiversităţii, vizitatorii au ocazia de a admira peisaje specifice stâncăriilor de granit (alterate sub acţiunea vântului şi a climei şi exfoliate „în foi de ceapă”), exemplificate prin formaţiuni precum: „Armata împietrită” sau „Cetatea Arsă”.

Cu o biodiversitate remarcabilă, Munţii Măcinului oferă turiştilor ocazia de a observa specii rare sau endemice precum Merinana (Moehringia grisebachii) sau Clopoţelul dobrogean (Campanula romanica).

Pe traseu se pot observa specii de reptile precum Ţestoasa dobrogeană (Testudo graeca) – monument al naturii – sau Balaurul dobrogean (Elaphe sauromates) – cel mai mare şarpe din România. Şi dintre speciile de păsări pot fi observate: Acvila ţipătoare mare (Aquila danga), Şerpar (Circaetus gallicus), Şorecar mare (Buteo ruffinus), Şoim dunărean (Falco cherrug), iar dintre mamifere Căpriorul (Capreolus capreolus), Dihorul pătat (Vormela peregusna) şi alte specii.

Pe traseu există 4 panouri turistice de informare pe care se găsesc informaţii despre Munţii Măcinului, „Granit-Geneză şi evoluţie” şi informaţii despre ceea ce poate fi văzut „Deasupra Munţilor”.