Traseul Ţuţuiatu

Marcaj: Triunghi albastru

Lungime: 7 km

Ruta: Centru Greci – Valea Morsu – Vf Țuțuiatu – Valea Piscului Înalt – Valea Seacă – Valea Fagilor – Punct Informare Cetăţuia

Loc de campare: Valea Seacă

Traseul porneşte din localitatea Greci „escaladând” cea mai mare formaţiune granitică din Munţii Măcin care a luat naştere acum aprox. 295 de milioane de ani. Vf. Ţuţuiatu este cel mai spectaculos punct de observaţie de pe rama vestică a Munţilor Măcin, acesta fiind şi cel mai înalt vârf (467 m). Panorama este vastă şi impresionantă – se observă Culmea Pricopanului şi vârfurile crestei principale a Munţilor Măcin, oraşele Galaţi, Măcin, Brăila, Depresiunea Greci, Vîrful Iacob Deal, Rezervaţia naturală Chervant – Priopcea, braţele Dunării. În zona de pădure întâlnim peisaje de pădure balcanică, mediteraneeană, central europeană care în amestec dau o mare varietate coloristică a frunzişului.

Pe acest traseu întâlnim plante xerofile precum: Ciucuşoara de stâncă (Alyssum saxatile), Bujorul dobrogean (Paeonia peregrina), Garofiţa pitică (Dianthus nardiformis); insecte protejate la nivel european (Rosalia alpina, Morimus funereus, Cerambix cerdo); reptile: Ţestoasa dobrogeană (Testudo graeca ibera), Guşter (Lacerta viridis), Balaurul dobrogean (Elaphe quatorlineata); dar şi mamifere: pisica sălbatică (Felis silvestris), căprior (Capreolus capreolus). Vârful Ţuţuiatu este un foarte bun punct de observare a păsărilor răpitoare ca: şoimul dunărean (Falco cherrug), şorecarul mare (Buteo rufinus), şerparul (Circaetus gallicus).