Traseul Valea Vinului

Marcaj: Bandă albastră

Lungime: 12 km
Ruta: Cerna – Valea Cernei – Valea Poteca Ţigăncii – Vf Vergu – Vf Vinului – Creasta Cardonului – Hamcearca

Loc de Campare: Poteca Ţigăncii 

Traseul este cu pante line trecând prin multe poieni unde aflorează fundamentul geologic, poieni ce asigură panorame largi asupra Depresiunii Hamcearca, Văii Cernei şi asupra celorlalte piscuri sudice ale Munţilor Măcin. Poienile cu pajişti şi stâncărie alternează cu porţiuni vaste de păduri umbroase şi rarişti. Pe acest traseu, în funcţie de pantă şi expoziţie alternează pădurile moesic-vest pontice de gorun, carpen şi tei argintiu cu habitatele de silvostepă în care gorunul se asociază cu stejar pufos, tei, mojdrean, cărpiniţă, cu rarişti de stejar pufos, mojdrean, păr argintiu şi corn, şi cu pajiştile de stepă pe creste.

Cele mai importante specii pe care le putem găsi pe acest traseu sunt: plante –Brănduşa aurie (Crocus chrysanthuss), Dediţei (Pulsatilla balcana), Codiţa şoricelului (Achillea ocroleuca); insecte protejate precum Saga pedo, Parnasius mnemosyne, Apatura metis; reptile: Şopârliţa de frunzar (Ablepharus kitaibelii), Şopârla de stepă (Podarcis taurica) păsări protejate la nivel internaţional – Prigoria (Merops apiaster), Porumbel de scorbură (Columba oenas), Vânturel roşu (Falco tinnunculus); mamifere: Cerb carpatin (Cervus elaphus), Lup (Canis lupus).