Traseul Vârful Crapcea

Marcaj: Bandă roşie

Lungime: 12 km

Ruta: Cerna – Valea lui Puiu – Vf. Echiștea – Vf. Crapcea – Dealul Crapcea – Balabancea

Loc de campare: Poiana Pârlita

Traseul este o sinusoidă cu urcuşuri şi coborâşuri domoale ce străbate piscurile de pe latura sudică a parcului presărată cu poieni de stepă cu stâncării, poieni ce asigură panorame largi asupra Depresiunii Taiţa, Culmii Niculiţel, lacului de acumulare Horia şi asupra celorlalte piscuri sudice ale Munţilor Măcin. Poienile cu pajişti şi stâncărie alternează cu porţiuni de pădure şi rarişte.

Din punct de vedere al habitatelor, pe acest traseu alternează pădurile moesic-vest pontice de carpen, gorun şi tei cu habitatele de silvostepă – rarişti de stejar pufos, mojdrean, păr argintiu şi cărpiniţă, şi cu pajiştile de stepă şi asociaţii saxicole pe piscuri.

Cele mai importante specii pe care le putem găsi pe acest traseu sunt: plante – Clopoţelul dobrogean (Campanula romanica), Garofiţa pitică (Dianthus nardiformis), Dediţei (Pulsatilla balcana); fluturi endemici – Polia cherrug, Chersotis laeta măcini şi Chersotis fibriola niculescui; reptile: Ţestoasa dobrogeană (Testudo graeca ibera), Guşterul dobrogean (Lacerta trilineata), Şopârliţa de frunzar (Ablepharus kitaibelii), Şopârla de stepă (Podarcis taurica); păsări protejate la nivel internaţional – şorecarul mare (Buteo ruffinus), pietrarul (Oenanthe isabelina), exis­tent la limita vestică a arealului mondial, mierla de piatră (Monticola saxatilis), piţigoiul de livadă (Parus lugubris); mamifere: Cerb carpatin (Cervus elaphus), jderul de piatră (Martes foina), jderul de copac (Martes martes), Şacalul auriu (Canis aureus).