Studies

Studies carried out in the Macin Mountains National Park within the GEF/UNDP project

The studies have been made within the GEF/UNDP project: Strengthening the National System of Protected Areas in Romania by Demonstrating the Best Management Practices in the Macin Mountains National Park.

Evaluation of Bird Population
Wild Flora Taxonomy
Geology
Amphibians and Reptiles
Insect population evaluation
Mammals

Lichens, mosses and fungi
Visitor Management Strategy

Studies carried out through the Project “Conservation of species and habitats characteristic of the steppe bioregion in the Măcin Mountains area (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)”

Studies carried out through the Project “Conservation of species and habitats characteristic of the steppe bioregion in the Măcin Mountains area (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)” COD PROIECT: SMIS-CSNR 17289

 A1. Activitatea de identificare a categoriilor de folosinţă a terenurilor şi evidenţierea tipului de proprietate pentru SCI prin realizarea de hărţilor georeferenţiate ale categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a parcelelor după tipul de proprietate pentru SCI disponibilă în format digital.pdf

A2. Activitatea de cartare a habitatelor şi stabilirea valorilor de referinţă ale stării favorabile de conservare a acestora din SCI prin realizarea hărţii georeferenţiate cu privire la distribuţia habitatelor din SCI.pdf

A3. Determinarea distribuţiei speciilor de păsări şi stabilirea valorilor de referinţă ale stării favorabile de conservare la speciile de păsări pentru care a fost desemnat SPA-ul prin realizarea hărţii georeferenţiate cu distribuţia fiecărei specii pentru care a fost desemnat SPA-ul.pdf

A4. Studiu ştiinţific pentru fundamentarea reconstrucţiei ecologice a tipurilor naturale fundamentale de pădure de quercinee (afectate prin substituirea de specii cu o capacitate mai mare de regenerare: tilia tomentosa, tilia cordata, tilia platyphilos) prin studiu ce descrie soluţiile pentru reconstrucţia tipurilor naturale fundamentale de pădure de quercinee disponibil.pdf

A7. Activitatea de identificare şi marcare a unui traseu tematic pe valea Jijilei în PNMM prin realizarea unui studiu privind identificarea şi marcarea traseului tematic de vizitare pe valea Jijilei.pdf