Achiziție – servicii de curățenie

RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului R.A.

În calitate de achizitor, solicită oferte operatorilor economici care prestează servicii de curățenie în vederea atribuiriiunui contract de prestări servicii la Centrului de Informare – Vizitare din localitatea Greci, Str. Carabalu, Nr..48, Județul Tulcea.
Procedură aplicată: achiziţie directă cu selecţie de oferte.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: „prețul cel mai scăzut”
Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.07.2015, ora 12.00.
Data stabilită pentru evaluarea ofertelor: 27.07.2015, ora 12.30.

Anunțul poate fi descărcat accesând linkul de mai jos.

Documentație