SPA Măcin – Niculițel

Situl Natura 2000 SPA Măcin – Niculițel (ROSPA0073) cu suprafața de 67.308,80 hectarere prezintă o arie special desemnată pentru a conserva și proteja populațiile mai multor specii de păsări care se regăsesc pe listele Directivei Păsări, lege specifică protecției speciilor de păsări rare, vulnerabile și periclitate cu aplicabilitate la nivelul întregii Comunități Europene.

Astfel situl găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate:

a) 56 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări;

b) 123 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Convenția de laBonn);

c) 10 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru conservarea speciilor din două puncte de vedere:

  • pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare:

Falco cherrug   (Șoim dunărean)

Coracias garrulus   (Dumbrăveanca)

Ciconia ciconia   (Barza albă)

Accipiter brevipes   (Uliul cu picioare scurte)

Burhinus oedicnemus   (Pasărea ogorului)

Oenanthe pleschanka   (Pietrar)

Circaetus gallicus   (Şerpar)

Buteo ruffinus   (Șorecar mare)

Emberiza hortulana   (Presură de grădină)

Caprimulgus europaeus   (Caprimulg)

Hieraaetus pennatus   (Acvilă porumbacă)

Lullula arborea   (Ciocârlie de pădure)

  • pentru perioada de migrație a următoarelor specii:

Ciconia ciconia   (Barza albă)

Accipiter brevipes   (Uliul cu picioare scurte)

Circaetus gallicus   (Şerpar)

Buteo rufinus   (Șorecar mare)

Hieraaetus pennatus   (Acvilă porumbacă)

Lanius collurio   (Sfrâncioc roşiatic)

Gyps fulvus   (Vultur sur)

Ficedula parva   (Muscar mic)

Galerida cristata   (Ciocârlan)

Lullula arborea   (Ciocârlie de pădure)

Falco vespertinus   (Vânturel de seară)

Neophron percnopterus   (Hoitar)

Pandion haliaetus   (Uligan pescar)

Nycticorax nycticorax   (Stârc de noapte)

Ciconia nigra   (Barza neagră)

Himantopus himantopus   (Piciorong)

Haliaeetus albicilla   (Codalb)

Pelecanus onocrotalus   (Pelican comun)

Pelecanus crispus   (Pelican creț)

Ardea purpurea   (Stârc roșu)

Plegadis falcinellus   (Ţigănuş)

Platalea leucorodia   (Lopătar)

Chlidonias hybridus   (Chirighiţă cu obraz alb)

Pernis apivorus   (Viespar)

Anthus campestris   (Fâsă de câmp)

Aquila pomarina   (Acvilă ţipatoare mică)

Aquila heliaca   (Acvilă de câmp)

Aquila chrysaetos   (Acvilă de munte)

Aquila clanga   (Acvilă ţipatoare mare)

Circus macrourus   (Erete alb)

Circus aeruginosus   (Erete de stuf)

Falco peregrinus  (Şoim călător)

Milvus migrans   (Gaie neagră)

Egretta alba   (Egreta mare)

Phalacrocorax pygmaeus   (Cormoran mic)

Recurvirostra avosetta   (Ciocîntors)

Tringa glareola   (Fluierar de mlaştină)

     Munţii Măcinului sunt situaţi pe calea de migraţie Via Pontica şi este singurul loc din ţară documentat până în prezent unde pot fi observate anual în migraţie peste 30.000 de exemplare de păsări cu zbor planat din care peste 10.000 păsări răpitoare şi restul berze albe. Numărul speciilor de păsări răpitoare ce pot fi observate în migraţie este mai mare decât oriunde în Europa, cu 29 specii de răpitoare. Numărul speciilor de păsări observate în SPA-ul Măcin – Niculiţel a fost de 236 în perioada 1998 – 2007.