Traseul tematic Niculițel

Marcaj: Cerc albastru

Lungime: 9 km

Loc de campare: La cimitir

Durata: 3-4 ore

Pornește din nordul localității Niculițel și urcă „La Cruce” pe Dealul Țugulea, urmează creasta dealului spre sud-vest până la vârful „La Troian”, apoi se îndreaptă spre sud pe „Cărarea Țiganilor” până ajunge pe Dealul Dumitru. Din vârful dealului Dumitru coboară ușor spre înșeuarea dealurilor Mare și Episcopiei și apoi se întoarce spre est pe sub dealul Mare și coboară în sudul localității Niculițel. Traseul traversează habitate caracteristice silvostepei cu stejar pufos, pajiști stepizate cu colilie și stâncării cu specii endemice xeroterme (iriși, brândușe). Traseul ocolește pe creasta dealurilor, de la nord la sud localitatea Niculițel și poate fi admirată panorama Dunării și Mănastirea Saon.