Atracțiile cultural-istorice ale zonei

Dobrogea este cunoscută ca fiind zona în care locuiesc cele mai multe etnii din Romania. Ca rezultat al diversităţii etnice, în vecinătatea Parcului Naţional Munţii Măcinului se întâlnesc diverse obiective cultural-istorice de un real potenţial turistic, dintre care menționăm:

 • Bazilica cu criptă (martirium), Comuna Niculiţel, satul Niculiţel
 • Biserica Sfântul Atanasie, Comuna Niculiţel, satul Niculiţel
 • Basilica paleo-creştină cu criptă, Comuna Niculiţel, satul Niculiţel
 • Fântâna de Leac – Culmea Pricopanului
 • Cetatea romano-bizantină Dinogeţia, asezarea civilă de pe insulă, cetate medievală (în punctul Bisericuţa)
 • Cetatea Romană Noviodunum, Oraşul Isaccea, aşezare getică, aşezare medievală (în punctul La Pontonul Vechi)
 • Cetatea romană Arrubium oraşul Măcin
 • Cetatea romană Aegyssus Municipiul Tulcea
 • Cetate traco getică; oraş roman; Comuna Turcoaia, satul Turcoaia; două cetăţi romano-bizantine (în punctul Igliţa)
 • Sapaturile arheologice de la Luncavita
 • Locașurile de cult ale etniilor din zonă
 • Podgoriile Dobrogei
 • Casa memorială „Panait Cerna” din localitatea Cerna

Deasemnea, în zona Parcului Naţional Munţii Măcinului, se găsesc mai multe lăcaşuri de cult cu semnificație istorică, dintre care amintim:

 • Mănăstirea Celic Dere – numele mănăstirii este luat de la pâraul Celic-Dere (nume turcesc, în română însemnând „pârâiaşul de oţel”, aici fiind găsite arme din trecutul îndepărtat). Piatră de pietate a ortodoxismului, îşi are începuturile tradiţiilor monahale în secolele IV-VIII. Aşezământul a fost construit de cîţiva călugări ardeleni veniţi de la Muntele Athos, încîntaţi de această poiană mirifică a satului Teliţa.
 • Mănăstirea Cocoş – vechi monument istorico-monahal aşezat lângă comuna Niculiţel. Începuturile mănăstirii se situează în jurul anului 1833 cînd aceiaşi întemeietori al Manăstirii Celic Dere, au pus prima piatră de temelie a acestui aşezământ monahal. Refăcută prin 1870 în stil oriental, cu pridvor şi cerdac, este declarată monument istoric în anul 1959. O vechea aşezare romană dependentă de cetatea Noviodnum – Isacea a fost descoperită recent în Niculiţel – cu cupola unei cripte martirion din piatră şi cărămidă, în care au fost găsite moaştele a patru martiri datând din anii 303-304 (marea persecuţie a lui Domniţian), depuse la loc de cinste în Manastirea Cocoş.
 • Mănăstirea Saon. La circa 30 minute distanţă de Tulcea pe partea dreaptă a drumului DJ 222A spre Luncaviţa este poziţionată Mănăstirea Saon, colţul estic al triunghiului vestitelor mănăstiri Dobrogene : Saon, Celic Dere şi Cocoş, construite încă de pe timpul stăpânirii otomane (după 1833). Mănăstirea Saon are o privelişte relaxantă şi deosebită conferită de poziţionarea pe malul Lacului Saon – tărâm încărcat de frumuseţe şi linişte