Proiect POIM ”Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Naţional …”

07.01.2020

Anunț început proiect:

„Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Măcinului pentru îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee şi a habitatelor de pajişte stepică şi îmbunătăţirea infrastructurii de management şi informare a vizitatorilor”

Beneficiar: RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului și informare/conștientizarea factorilor interesați și dezvoltarea capacității Administrației Parcului Național Munții Măcinului.

Rezultate așteptate:

  1. Implementarea de măsuri active pentru îmbunătățirea stării de conservare a 31 ha de habitate forestiere de cvercinee și a 30 ha de habitate de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului;
  2. Managementul adecvat/demonstrativ al habitatelor forestiere și habitatelor de pajiști și al activităților de turism pentru a contribui la menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor protejate din Parcul Național Munții Măcinului ;
  3. Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea unui turism responsabil fata de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar din Parcul Național Munții Măcinului;
  4. Creșterea nivelului de informare și conștientizare a factorilor interesați la nivel local și a publicului larg cu privire la importanța habitatelor care vor face obiectul măsurilor de conservare activa și la beneficiile generate de Parcul Național Munții Măcinului pentru economia locală;
  5. Dezvoltarea capacității instituționale/de management a Administrației Parcului Național Munții Măcinului.

Valoarea totală: 14.517.111,87 lei

Data începerii: 14.06.2018.

Data finalizării: 31.12.2023.

Cod MySMIS 2014+ 124512

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

RNP – Romsilva Administrația Parcului Naţional Munții Măcinului RA, tel./fax: 0240517718, e-mail: parcmacin@gmail.com